Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR-2017) beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in de semipublieke sector voor o.a. de vereniging, de stichting en de coöperatie te verbeteren. De volgende regelingen zijn met de WBTR aangepast:

 • Een wettelijke grondslag voor de Raad van Commissarissen (RvC i.p.v. RvT);
 • Het ontslag van bestuur en toezicht bij de stichting;
 • Een uniforme norm voor de taakvervulling door bestuurders en commissarissen;
 • Een grondslag voor het monistische bestuursmodel (one-tier board);
 • Een drietal gronden voor de aansprakelijkheid van bestuur en toezicht, zoals de interne- en de externe aansprakelijkheid en de misleidende jaarrekening;
 • De besluitvorming van de bestuurders en de commissarissen met een tegenstrijdig belang.

Ten aanzien van de WBTR kunnen wij u:

 • Een algemene inleiding geven in het juridisch kader van bestuur en toezicht
 • Een verdieping geven op de WBTR en de diverse deelonderwerpen
 • Wijzen op de relevante wijzigingen in uw organisatie, deze signaleren en adresseren
 • Adviseren en (uitvoerend) ondersteunen in het verbeteren van de governance, zowel qua structuur als daadwerkelijk functioneren
 • Helpen met het in kaart brengen en mitigeren van aansprakelijkheidsrisico's

« terug naar diensten | « terug naar corporate governance

Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.