Voor wie

Wij adviseren en ondersteunen:

  • Ondernemingen
  • Raden van bestuur (RvB)
  • Raden van commissarissen en toezicht (RvC of RvT)
  • Individuele bestuurders, commissarissen en toezichthouders

Zo zijn wij inzetbaar bij vraagstukken van goed bestuur en toezicht, corporate governance en verstrekken wij juridische en bedrijfskundige producten en diensten.

Corporate Governance
Goed ondernemingsbestuur of Corporate Governance vallen niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. Corporate Governance zien wij als het samenspel van interactiefactoren (principes, gebruiken, gewoontes, regels, normen, referentiekaders, instituties, structuren, beleidsopvattingen en processen) dat bepaalt hoe en waarom (ook welke) actoren ondernemingen richten, inrichten en beheersen.

Wij richten ons primair op de actoren betrokken bij besturing (RvB, maar ook Executive Committee (EC), Management Team (MT)) en toezicht (RvC of RvT). Binnen de juridische en bedrijfskundige werkvelden kijken we naar de relevante vraagstukken voor bestuurders en commissarissen. Als het niet het functioneren van één raad, maar de positie van beide raden betreft, bedienen we ook de onderneming als cliënt.

Dit doen wij in de private sector (met uitzondering van de financiële sector) voor zowel RvB als RvC of RvT en in de semipublieke sectoren zorg en (hoger) onderwijs voor de RvC of RvT.

Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.