Raadsondersteuning

Het huidige tijdsgewricht leidt ertoe dat commissarissen en toezichthouders veel actiever hun rol van raad en daad en advies en toezicht moeten invullen. Desondanks is er geen noemenswaardige evolutie in het functioneren rondom raden van commissarissen en toezichthouders. Daar waar het bestuur, maar bijvoorbeeld ook een ondernemingsraad in zijn functioneren wordt gefaciliteerd met voorzieningen (ondersteuning, deskundigen, financiële middelen), blijven dergelijke voorzieningen voor de gemiddelde RvC of RvT zeer beperkt.​​​​​​

 

  • Zou het niet goed zijn als de RvC of RvT in bepaalde gevallen, net als een OR, een beroep kan doen op eigen ondersteuning die los staat van de onderneming en de andere organen binnen de vennootschap?
  • Zou het niet handig zijn als deze ondersteuning voor langere termijn verbonden en bekend is met de RvC of RvT en zodoende snel inzetbaar is?
  • Zou het niet praktisch zijn dat dit ook werkt voor kleinere vragen en opdrachten?

Raadsondersteuning van JJK. voorziet in die behoefte. Het is een uniek concept voor RvC's of RvT's die behoefte hebben aan meer ondersteuning. Het is niet ter vervanging, maar ter aanvulling op de bestaande 'corporate support functies' binnen een onderneming. Het geeft ondernemingen de mogelijkheid om op effectieve en efficiënte wijze het functioneren van de RvC te optimaliseren. Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting, inbedding en het functioneren van het toezicht. Hierbij valt te denken aan:

  • Het ontwikkelen van een toezichtsvisie op de diverse taken en bevoegdheden en het continue verbeteren en optimaliseren van de taakuitoefening tot aan;
  • Continue ondersteuning in bijzondere situaties (strategische ontwikkelingen, fusie en overname, conflicten, geschillen, tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheden)

De jaarlijkse evaluatie is een geschikt moment om te bezien of de RvC of RvT voldoende wordt ondersteund. Met de beperkte middelen beschikbaar vergroot ondersteuning de toegevoegde waarde van de raad van commissarissen of de raad van toezicht.Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.