RvC Due Diligence

Sinds de oprichting ondersteunt JJK. kandidaat-commissarissen (en toezichthouders) die willen toetreden tot een RvC of RvT bij het betrachten van gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Deze ondersteuning richt zich met name op de kwaliteit van de RvC en RvB alsmede governance, risk en compliance aspecten van een organisatie.

Het verkennen van een mogelijk commissariaat door middel van het voeren van gesprekken met betrokkenen en het bestuderen van de context, werking, inrichting en besturing (strategie) van een onderneming dragen bij aan het vormen van een eigen geschiktheidsoordeel. 

Wij merken dat commissarissen die gelijktijdig aan het selectie-, kennismakings- en benoemingsproces al due diligence afwegingen maken, beter beslagen ten ijs komen en snel effectief kunnen functioneren in de onderneming en in de raad.

 

 

Vergelijkbaar aan een gebruikelijk due diligence onderzoek naar financiële en commerciële aspecten maken wij een grondige analyse van de ondernemingsspecifieke context voor de RvC of RvT. Wij brengen voor u de relevante gesprekspartners en de benodigde informatiebronnen in kaart. Daarnaast zijn we een kritische sparringpartner bij het maken van uw afwegingen. Onderaan deze pagina vindt u de brochure over onze due diligence dienstverlening voor RvC of RvT.

Voor personen die aan een commissariaat van beperkte omvang beginnen hebben wij een QUICK-SCAN ontwikkeld. De beoordeling van de documentatie gebeurt in dit traject grotendeels door de kandidaat-commissaris zelf. Tijdens een tweetal interviews worden de hoofdzaken en bevindingen op governance gebied besproken. Deze beperkte, maar toch kritisch, toets is ook erg geschikt voor een eerste commissariaat. Onderaan deze pagina vindt u de brochure over onze due diligence ondersteuning voor RvC of RvT.Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.