RvC Due Diligence

Sinds de oprichting ondersteunt JJK. kandidaat-commissarissen (en toezichthouders) die willen toetreden tot een RvC/RvT bij het betrachten van gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Deze ondersteuning richt zich met name op de kwaliteit van de RvC en RvB alsmede governance, risk en compliance aspecten van de organisatie.

Het verkennen van een mogelijk commissariaat d.m.v. het voeren van gesprekken met betrokkenen en het bestuderen van de context, werking, inrichting en besturing (strategie) van de onderneming draagt bij aan het vormen van een eigen geschiktheidsoordeel.

Wij merken dat commissarissen die gelijktijdig aan het selectie-, kennismakings- en benoemingsproces al due diligence afwegingen maken beter beslagen ten ijs komen en snel effectief kunnen functioneren in de onderneming en in de raad.

Vergelijkbaar aan een gebruikelijk due diligence onderzoek naar financiële en commerciële aspecten maken wij een grondige analyse van de ondernemingsspecifieke context voor de RvC. Wij brengen voor u de relevante gesprekspartners en de benodigde informatiebronnen in kaart. Daarnaast zijn we een kritische sparringpartner bij het maken van uw afwegingen.

Hieronder treft u aan de brochure over onze due diligence dienstverlening voor RvC/RvT.

Brochure: JJK. RvC-due diligence ondersteuning. Downloaden

Voor personen die aan een commissariaat van beperkte omvang beginnen hebben wij een QUICK-SCAN ontwikkeld. De beoordeling van de documentatie gebeurt in dit traject grotendeels door de kandidaat-commissaris zelf. Tijdens een tweetal interviews worden de hoofdzaken en bevindingen op governance gebied besproken. Deze beperkte, maar toch kritische, toets is ook erg geschikt voor een eerste commissariaat.

Brochure: JJK. basismodule RvC-due diligence ondersteuning - QUICK SCAN. Downloaden

« terug naar producten | « terug naar toezicht