Disclaimer

Deze publicatie is geschreven uit naam van JJK. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door JJK. vergaarde informatie en door JJK. betrouwbaar geachte bronnen. Noch JJK, noch medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JJK. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie die op of via de site wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming en vermelding van JJK. als bron van deze informatie. De afnemer van deze informatie is verplicht aanwijzingen van JJK. betreffende het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.