Corporate governance

Bij onze dienstverlening aan ondernemingen staat het adviseren over een juiste corporate governance centraal. De zogenoemde environment, social and governance (ESG) en governance, risk and compliance (GRC) factoren zijn de nieuwe verschijningsvormen van corporate governance. Deze ESGRC factoren zijn echter ook heel goed aan te merken binnen de bedrijfskundige kaders. In de omgevingsanalyse bepalen de demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke factoren de strategie. Deze ESGRC vraagstukken zijn de bestuurlijke werkelijkheid ten opzichte van deze abstracte contextuele omgevingsfactoren van de onderneming. Hiermee wordt corporate governance een integraal en goed passend onderdeel van de bedrijfsvoering.

Daarmee is corporate governance tevens een belangrijk onderdeel van corporate strategie geworden. Zodoende is ook een integrale advisering noodzakelijk. Deze integrale advisering komt tot uiting middels de multidisciplinaire insteek van JJK.

JJK. adviseert ondernemingen en de ondernemingsleiding over het inrichten en het optimaliseren van de corporate governance structuur.

« terug naar diensten